NOT A FAREWELL
Üzenő

 
VÁLASZ
ÚJ TOPIC

 Patrick Von Glutberg, Arcanosa (Ignis)

Dátum: Aug 31 2016, 10:13 PM

Mesélő

105
válasz

Általános

Patrick úrfi/Uram | 27 év | Ignis | férfi

SZÜLŐFÖLD

December 21, Svájc

TARTÓZKODÁSI HELY

Lorin, Kálavölgy egy kevésbé könnyedén megközelíthető helye, egy villában, melyet saját pénzén vásárolt, miután jobban el tudott helyezkedni.

FOGLALKOZÁS

Nemes...Egyébként üzletember, főként műszaki, tudományos, és informatikai beruházásokkal, projektekkel foglalkozik.

TÖRTÉNET

"Kinek arca, hangja, karja van, az uralkodjon is vele!"
Hallotta százszor, és még ezerszer Patrick egykori arcanosa ősatyja intelmeit. Látástól vakulásig, alkonyattól pirkadatig. Csöppet sem szerető, és udvarias édesapja gondoskodott róla, hogy egy életre a fejébe véshesse: nincs más út számára ezen a Földön.

Patrick Von Glutberg egy születésére már kifejezetten elszegényedett nemesi családnak egyenesági leszármazottjaként jött világra, akik jelentős szerepet játszottak annak idején a mára Svájc néven függetlenné vált banki paradicsom elszakadásáról a Német-Római Császárság zsarnoki uralma alól. De ez csupán egy unalmas történelemlecke a rengeteg közül, amit egy középiskolás diáknak állítólag kötelessége lenne tudni, de ez persze a világon senkit nem érdekel, és még csak meg sem alapozza mogorva, és sokszor magának való karakterünket. Kezdjük inkább újra.

Patrick Von Glutberg a Glutberg dinasztia legfiatalabb (és tudomása szerinti egyetlen) sarja, kinek családi körülményei egyesek szerint igencsak súrolták a középkori felső arisztokrácia megélhetését. Fényűző villák, hatalmas birtokok, személyzet, és teljes körű kiszolgálás...Minden gyerek ilyesmiről álmodik, nemde? Csakhogy a középkori arisztokrácia életmódjának megfelelően az ilyen életekből gyakran hiányzott az elektromos ellátás, az internetkapcsolat, sőt, több helyen még a vezetékes víz is...és akkor még nem is beszéltünk az illemhelyiségekről. Máris nem olyan rózsás, ugye?
Mindenesetre azért a Glutberg família legfőbb családi szállásán Patrick nevelkedése során lassan sikerült bevezetni a mások számára teljes mértékben megszokott alapvető közmű szolgáltatásokat, bár ez is feltehetőleg annak volt köszönhető, amikor az egyik báli estélyen néhányan szót emeltek a higiénia, és a meleg víz hiánya miatt. Elmesélése szerint mintha egyben az a bizonyos rendezvény lett volna az utolsó is, ahová apja holmi idegen méltóságokat is meghívott. Persze gáláns lovagunkat ez nem kifejezetten zavarta, nyolcéves kisgyerekként úgyis utálta a flancos, puccos megjelenést, valamint, hogy folyton bájvigyorral kellett viselkednie a nála gyakran szemmel láthatóan alacsonyabb értelmi képességekkel rendelkező kis ficsúrokkal. Ez mintha talán még most is fennállna. Sajnos azonban élt akkora elnyomásban, hogy ne merjen kilépni abból a szerepből, melyet apja szórt rá.

Patrick fiatalkora viszont csöppet sem volt sem leány-, sem legényálom, de még csak földi Paradicsom sem. Alkoholista édesapja, mint oly sokan nemes felmenői közül, előszeretettel herdálta az ősök vagyonát egy rég letűnt kor fényűző pompáját próbálva imitálni. Bizonyos részekben sikerrel is járt, de agresszív kirohanásai gyakran súlyos következményekkel jártak a személyzet, és a család szempontjából, így egy esetleges állásinterjúnál már csodának számított, ha bárki is hozzájuk akart volna szegődni. Az úrficska tanulmányai elsődlegesen a jog, és a közgazdaságtan felé orientálódtak, mivel apja, Simon von Glutberg úgy gondolta, ezen ismeretek nélkül nem fog tudni uralkodni a birtokaikon, és később az egész világon. Patrick sosem értette apjának ilyen irányú elképzeléseit, de titkon remélte, hogy soha nem fog még véletlenül sem ilyen elhatározásra, vagy ilyen helyzetre jutni. Szinte biztos, hogy számtalanszor nevezhette idiótának a maga szofisztikált módján...és persze hallótávolságon kívül.

Apja elképzelései ellenére már gyerekkorában kifejezetten érdekelték a műszaki tudományok. Mikor nyolc évesen összerakta az első dinamóját, kifejezetten büszke volt magára, ezt viszont sajnos csak édesanyja értékelte, és apja elnyomó viselkedésének köszönhetően ő sem tehette meg látványosan (egyébiránt a dinamó darabokra taposva végezte Simon irodájának padlóján). Apja agresszivitása egész életére kihatott, és hiába próbált volna menekülni, napi szinten mindig szükséges volt némi időt vele töltenie, egészen egyetemista koráig. Ő maga próbálta meg harcra képezni a fiatal arcanosát...csöppet sem sok sikerrel. Patrick kifejezetten nagy gyengéje, hogy közelharcban borzalmasan teljesít, legyen szó akár emberi, akár valódi formáról. Apja többször is a földbe döngölte, de nem volt képes még ezzel sem rávenni a fiát, hogy effektívebb lehessen, és minden egyes alkalommal szükségét érezte, hogy elmondja, mennyire nem fogják őt tisztelni, ha nem mutatja meg az erejét közvetlen. Későbbiekben feltételezései szerint apja már csupán személyes brutalitását élhette ki rajta, amikor "edzésre" invitálta őt.

Édesanyja ezzel szemben merőben más személy volt. Pontos származására csupán később tudott fényt deríteni, Patricia von Glutberg felmenőiről ugyanis Simon igen hamar gondoskodott, hogy feledésbe merüljenek. Mikor Patrick édesanyjától rákérdezett, miért nem láthatják soha a nagyszüleit, édesanyja csak annyit mondott, hogy apja nem szereti, ha a múltat háborgatják. Ő maga ezt már önmagában is kifejezetten ellentmondásosnak tartotta, mivel apja élete másból sem állt, mint a régi, dicső múltjuk ajnározásából, de ez ellen nem tehetett semmit. Soha. Nem. Tehetett. Semmit. Ettől függetlenül édesanyja nevelése nem volt elhanyagolható, ő tanította meg az átalakulásra, és tanította meg arra is, hogyan boldogulhat arcanosaként. Patricia sokkal jobb, és türelmesebb tanárnak bizonyult, ugyanis azután sem adta fel, miután tapasztalta, hogy Patrick a megszokottnál nehezebben boldogul az átalakulással. Ő maga természetesen ilyen gondokkal nem küzdött, sőt...egyik alkalommal Patrick azt is észrevette, ahogyan Patricia átalakult...azonban mindössze csak végtagjaival téve ezt, és úgy gyakorolta a mászást. A fiú kérdezte, hogy ő is fog-e majd tudni ilyet, de anyja rögvest visszaalakult, és közölte vele, hogy ne is álmodjon róla, és felejtse el, amit látott. Nemes hősünket persze ez nem hagyta nyugodni.

De akárhogyan is történtek mindezek, Patrick magántanulóként sikeresen végezte a tanulmányait, és arcanosa-átalakulási tréningjei se voltak eredménytelenek. Kifejezetten sokáig fenn tudta tartani formáját, és valódi formában nagyon jól boldogult futás, és mászás terén. Bár ezt harc közben továbbra sem tudta kamatoztatni, azért nem voltak teljességgel haszontalanok. Továbbá, bár a családi körülmények nem voltak átlagosak, el tudta viselni az életét...egészen a tizenötödik születésnapjáig. Azon a bizonyos napon Simon az irodájába hívatta őt, üzenve neki, hogy ajándéka van a számára. Patricknek baljós érzete támadt a dolog kapcsán, és nem ok nélkül, pár nappal előtte ugyanis heves veszekedéseket hallott szülei között. Eleinte nem is akart vele foglalkozni, hiszen ilyen környezetben mindennapos volt a veszekedés anyja, és apja között, ráadásul alapjáraton konfliktuskerülőként nem akart belefolyni a dolgokba, pláne nem akkor, ha apja éppen részegen randalírozik. Na de ami az ajándékot illeti...Simon különleges tortúrával várta őt. Később, miután utánajárt megtudta, hogy az öreg ezzel próbálta meg imitálni az Ignisek hagyományos felnőtté válási ceremóniáját, melybe akaratán kívül üldözte bele azon az éjjelen. A parázsló ekevas, és a fájdalom, mely a fülébe mart, egy örök emlékeztető volt az esküre, melyet rákényszerítettek. Kézenfekvőnek tűnik, hogy mind a mai napig fel tudná idézni azt a pontos esküt, amit aznap kimondattak vele. És hogy mindezt mi a búbánatos fenéért? Talán apja ezzel próbálta rávenni fiát, hogy élete végéig hűséges legyen hozzá. És talán ez volt az oka annak is, hogy édesanyját soha többé nem látta Patrick. Az ifjúnak erőteljes gyanúja volt felőle, hogy apja keze lehetett a dologban, de nem tudni, hogy talált-e rá egyértelmű bizonyítékot. Ettől függetlenül az a bizonyos nap olyan fordulóponttá vált Patrick életében, mely örökre megváltoztatta elképzeléseit a világról, annak működéséről...és leginkább arról, minek is kell lennie valójában. A traumatikus élményt, és édesanyjának elvesztésének tényét megpróbálva feldolgozni, egyre gyakrabban szökött ki a villából éjszakánként, és valódi formájában levezetve a feszültséget gyakorolta mindazt, amit akkoriban anyjától tanult. Sokszor figyelte meg az embereket tudtukon kívül, és ha még észre is vette valaki, azokat általában úgy kezelték, mint aki farkast kiáltott. Szó szerint. Életében először lehetett igazán szorgalmasnak nevezni, hiszen volt már motivációja.

Elképzelhető, hogy más is legalább ennyire bepöccenne ennyi elborult hülyeséget követően, de Patricknek valamilyen hihetetlen módon mégis sikerült megőriznie józan eszét (már amennyire józan észnek lehet nevezni azt a gondolkodásmódot). Patrick, amint letette az érettségit, közgazdaságtudományt kezdett el tanulni, és titokban Simon von Glutberg ügyletei után nyomozott, hogy egy napon végső tervét kamatoztathassa, és kiélhesse bosszúját. Szociális élete nem igazán volt, leszámítva pár, azóta igencsak fontossá vált ismeretséget (igen, ezt fontos megjegyezni itt, ezen a ponton, minden elfogultságot félretéve), de idejének nagy részét amúgy is lekötötte a tanulás, a nyomozás, és saját maga képzése. Mindig csak az a fránya fejlődés...Komolyan azt lehetne hinni, mintha egy rpg-re készülne, és most osztogatná ki a képzettség-pontjait. Mire diplomáit (jogi és közgazdaságtudományi) megszerezte, már minden készen állt, hogy elvégezhesse, amit szükséges. Hazatért Simonhoz. Apját elégedettséggel töltötte el, hogy fia végre megszerezte az ismereteket ahhoz, hogy közös uralkodásukat megkezdhessék. Patricknek azonban egészen más tervei voltak: szembesítette apjának minden egyes hibájával, tévedésével, és konkrét érveket hozott fel terve sikertelenségét bizonyítván. Felhozta továbbá apjának minden egyes apró kis árnyalt ügyletét, amellyel megpróbálta fenntartani addigi életmódjukat. Közölte, hogy már minden adatot elküldött az illetékes hatóságoknak, továbbá már mindenhol lefixálta a végrendeletét, melyben fiát, mint egyedüli örökösét jelöli meg. Apja éktelen haragra gerjedt az arcátlanság hallatán, és tőle nem megszokott módon, valódi formáját vette fel (ezt csakis harci tréningek során tette Patrick jelenlétében). Jelezte neki, hogy nem gondolta, hogy ilyen hamar trónfosztást akar elkövetni, mivel egy kis nyámnyila alaknak tartotta. Közölte, hogy ő a saját apját már tizenhat évesen elintézte, hogy átvehesse tőle a hatalmat. Esélye sem volt ellene párbajban, nem képzelheti Patrick, hogy legyőzheti. Patrick azonban mosolygott csupán apja elképzelésén. Hangtompítós pisztolyt vett elő, és többször, közvetlen közelről beleeresztett párat apja testébe, és komor elégedettséggel nézte, ahogyan apja a földre hullik.
Az utolsó golyót elmondása szerint szántszándékkal annak orrára tartogatta, mint kegyelemdöfést. Apja sűrű szitkozódásának adott hangot, azonban a személyzet erre már csöppet sem figyelhetett fel. El voltak ugyanis foglalva a lassan a teljes kastélyra átterjedő tűzzel. Egy régi, faszerkezetű épületnél balesetek könnyedén előfordulhatnak ugyebár... Patrick még utoljára lehajolt szenvedő édesapjához, majd kezét szemei elé helyezve apja szeme láttára változtatta azt arcanosa-kézzé. A fiú ezt követően a fülébe suttogta: "Nem vagyunk egyformák. Ignem tüze emésszen a bosszúra epekedve a Pokolban." ezt követően az utolsó golyót apjának orrába eresztette, majd elhagyta a szobát.
A rendőrség, a tűzoltók, és egyéb szervezetek hivatalos vizsgálatai alapján megállapításra került, hogy feltehetőleg egyfajta leszámolás érhette Simon von Glutberget ellenségeitől. Patrick nem merült fel, mint gyanúsított, hála a személyzetből álló szemtanúknak, akik váltig állították, hogy a fiú mindvégig azon dolgozott a tűzvész alatt, hogy mindenkit kimenekítsen, továbbá a sok-sok bizonyítéknak, melyet a rendőrség számára korábban eljuttatott. Patrick úgy nyilatkozott, hogy apja rosszakarói valószínű kivárták az alkalmat, amikor mindkét Glutberg otthon tartózkodik, az időzítés legalábbis erre ad indokot. Ennek megfelelően a rendőrség úgy ítélte meg, hogy Patrick von Glutberg védelemre szorul, ám ő ezt visszautasította, és mindössze némi anyagi támogatást kért az új lakhelyének megtervezéséhez.

Így indult el Patrick von Glutberg üzleti karrierje, egy jól időzített biztosítási csalásból (szerintem nem kell részletezni, miből), valamint a maradék Glutberg vagyon szakszerű felhasználásából. az új svájci főhadiszállását felépítve kezdte meg technológiai beruházásainak intézését. A kezdőtőkéje megvolt rá, és valahogy mindig volt érzéke hozzá, hogyan keressen egy kis extrát minden egyes fennálló lehetőségéből. Jelenleg több svájci üzemeltetésű alkatrészüzemnek is a tulajdonosa, de minden ehhez kapcsolódó, részfolyamatokat végző cégnek szereplői között valahogy ott szerepelt, mint résztulajdonos. Anyagi helyzetének stabilizálódását követően terjeszkedni kívánt, ezért is érkezett Lorin városába, ahol rengeteg új üzleti partnerre tehet szert.

"Egyesek szerint Lorin a kapu a világ felé. Remélem felkészültek a kulcsra, amelyre egyszer az kitárja magát."
Ez hát Patrick von Glutberg igaz, hamisítatlan, és cenzúrázatlan története, dióhéjban. Talán egy kevés túlzással itt-ott. De a nagy része igaz, nekem elhihetitek, hiszen én már csak tudom. Én vagyok a legjobb barátja, és talán az egyetlen, aki tudja, ki, és mi is rejtőzik az álarca mögött. És büszke vagyok rá, hogy az lehetek.

SZEMÉLYISÉG

Patrick számára minden megadatott, amit egy átlagon felüli gazdag család megengedhetett magának: a legjobb oktatók, a legfinomabb ételek, és, bár a komfortfokozat csak bizonyos századbeli normák alapján lehetett magas fokozatú, a szállása se lehetett elfogadhatatlan. Fizikailag semmiben nem szenvedett hiányt, bár az erkölcs, és odafigyelés igencsak hiányzott a neveltetéséből. Alapvetően nem riad vissza tervei szintjén az alattomosabb megvalósítástól, bár amíg van rá mód, törvényesen intézi a dolgait.
Ő maga kifinomult gavallér módján viselkedik, mosolyával sokakat sikerült megnyernie már eddigi élete során. Fiatal kora ellenére elismert üzletember. A dinasztiájára jellemző hevesség céltudatosságában nyilvánul meg: nem ismer lehetetlent, és addig nem áll meg, amíg nem lel megoldást egy adott problémára. Ettől egy kissé megszállottnak tűnik, képtelen feladni.
Alapjáraton műszaki beállítottságú ember, sokakat meglep jártasságával a műszaki tudományok terén, mivel egy egyszerű üzletembertől nem várják el az ilyesmit. A jogot, és a közgazdaságot mindig is utálta, de apja hatására kénytelen volt megbarátkozni vele, ráadásul ő maga is rájött, hogy hasznos, ha tudja, mit tehet meg jogilag, és miket nem, továbbá menedzsment ismereteinek köszönhetően nagyon jól tudott boldogulni cégei irányításával. Kisugárzása egy olyan illetőre emlékeztet, mint aki bármelyik pillanatban felrobbanhatna...csak nem tudod, hol, és milyen formában.
Veszélyesnek tűnik, és mégis barátságosnak, vonzónak a maga módján. Emellett viszont jó színész, ha viszont belelkesedik egy ötlet kapcsán, kissé hasonlóvá válik eszelős édesapjához. Alapos, jó modorú, kimért, ugyanakkor alkalmazkodó képes, rugalmas, nem fél saját maga elvégezni a piszkos munkát, amennyiben szükséges, bár ez utóbbit szereti elkerülni. A kapcsolatépítésen túlmenően szenvedélye a tanulás, az új ismeretek szerzése, ugyanakkor műveltségének köszönhetően mindig hozzá tud szólni egy adott témához. Mérsékelten beszédes, annyit mond, amennyi szükséges. Ez mindig is borzasztóan zavarta, és azóta is beleborzong a gondolatba, hogy még egyszer olyan szituációba kerüljön, mint amibe apja kényszerítette volna halálának napján.
Felkészültsége enyhe paranoid hajlamokra ad tanúbizonyságot, a bekamerázott lakhelye, személyi testőrének jelenléte is erre ad okot. Önvédelem gyanánt mindig magánál tartja hangtompítós pisztolyát. "A többit az ügyvédeim elintézik..." nyugtatgatja magát. A maga módján türelmetlen, de jól tudja titkolni az érzelmi állapotát. Ez alól a lelkesedési fázis kivétel, melynél akár agresszívvá is válhat. Mivel korábban nem élt szociális életet, talán a megszokotthoz képest egy kicsit túlságosan is közvetlennek tűnhet, de üzleteinek köszönhetően megtanulta kezelni indulatait.
Fiatalként még nem bukott elég nagyot ahhoz, hogy megtanulja visszafogni magát, így gyakran azt hiszi, bármit megtehet, elbízhatja magát. Eléggé egocentrikus, de ez érthető a szülői elnyomás hatására.

ÉRDEKESSÉGEK

• Balkezes, melyet apja sikertelenül próbált meg kinevelni belőle.
• Szereti megbízható emberekkel körülvenni magát, akiket annak ellenére, hogy jól megfizet, sokkal inkább személyes hűség/hála szintű kapcsolat fűz Patrickhez
• Rendszeresen testőrrel, és sofőrrel jár mindenhova.
• Nemesi származása ellenére egyáltalán nem ficsúr, sőt, kifejezetten megveti azokat.
• Rajong a fűszeres ételekért, ezt személy szerint egy megbocsátható gyengeségként tartja számon.
• Szívesebben boldogul emberként, mint arcanosaként, ennek megfelelően már-már paranoid módon titkolja valódi személyét más arcanosák előtt, és elsősorban emberi formában nyilvánul meg. Kevesen tudnak valódi kilétéről.
• Közvetlen kapcsolatainak ápolására különösen nagy gondot fordít, ezt személyes kötelességének érzi (gondolok itt baráti, vagy megbízott/beosztott/alkalmazott kapcsolatra. Az üzleti, és egyéb érdekkapcsolatai természetesen nem ilyenek).

Megjelenés

Valóság

Álca

Körülbelül 170 cm magas, agilis testalkata van, ugyanakkor látszik a rendszeres edzés eredménye. Ő maga úgy véli, hogy az elmét, és a testet egyaránt szükséges formában tartani, ezért folyamatos önképzés mellett rendszeresen szokott futni, mászni is, éjszakai túrái során. Lábai izmosak, ugyanakkor kecsesek.
Bundája viszonylag rövid, végigsimul rajta, leszámítva farkát, ahol kifejezetten dús. Maga a farka kifejezetten hosszú. Átlagnál rövidebb orra van, fülei hosszúak, és hegyesek, kiemelve ezzel az égetett végeket. Színezetét tekintve feje tetejétől a farka végéig, felül, fekete színű, mely, ahogy lefelé haladunk, úgy megy át sötétbarnába, majd pedig élénk narancssárgába. Lábaknál ez a folyamat a bokánál visszafordul, a talpa feketébe torkollik. Szeme színe zöld, mely belül fakó sárgába megy át.
Sötétbarna hajú, elegánsan fésüli amúgy rövid haját, mindig ad a kinézetére, bár nem tartja magát hiúnak. Egyfajta "szükséges rossz" címen tartja eme emberi normát. Rövid körszakállat hord, mely érdekes módon hajával ellentétben inkább vöröses, mintsem sötét.
180 cm magas, edzett felsőtest, azonban vállai csapottak, lábai szintúgy vékonyak. Ruháit mindig egyedi megrendelésre, külön szabónál készítteti, így öltönyeiben úgy fest, mintha azokat ráöntötték volna. Szeret élénk, vörös színű nyakkendőket használni, a fehér ingeket viszont utálja, így többnyire az öltöny alatt az ingek is színesek (általában valamilyen meleg árnyalatú, narancssárga, bordó, piros színben).

Arcanosa anyajegye a bal vállán található, beborítva a tetejét vele. Amennyire teheti, így igyekszik mindig olyan ruhadarabokat hordani, amik eléggé eltakarják a vállát.

Dátum: Sep 10 2016, 11:48 PM

Játékos

16
válasz

NJK KARAKTEREK

Sofőr (Ember): Winston Zemora

Winston Zemora, egy kivételes járművezetési képességekkel rendelkező középkorú ember. Fiatalabb korában szenvedélye volt a versenyzés, de miután egyszer balesetet szenvedett, egy életre megundorodott az illegális utcai versenyektől. Ettől függetlenül a vezetés továbbra is szenvedélye maradt, de már sokkal inkább a vezetés élménye volt, ami vonzotta. Eleinte taxisként, majd hivatásos sofőrként dolgozott, így került Patrick alkalmazásába is.
Mivel luxusautót vezethetett, számára egy nagy előrelépés, imádja az Aston Martint, amelyet vezetni szokott. Szakértelmének köszönhetően van rálátása az autó műszaki részére, és, bár nem szerelő, és ő maga nem tudná (nem is merné) megszerelni, nehéz átverni ilyen téren. Szakmai eltökéltségét eltekintve egyszerű ember, nincsenek nagy igényei. A munkájával jelenleg elégedett, minden oka megvan rá legalábbis: jó fizetés, ideális körülmények, egy luxusautó, amelyet ráadásul meg is lehet hajtani... "Mikor indulunk, Uram?"

Hacker (Aqua): Jason Steward

Jason Steward talán az egyetlen olyan illető, akit Patrick tényleg a barátjának nevezhet. Eleinte kifejezetten nem jöttek ki egymással. Egyetemista korukban ismerkedtek meg, ahol Jason, mint programozó matematikus tanult, Patrick pedig épp közgazdász tanulmányait folytatta. Jason igencsak szakbarbár volt abban az időszakban, és kifejezetten zavarta, hogy egy Patrick-hez hasonló gazdag ficsúr, aki ráadásul totál mást tanul, hogy merészel érdeklődést mutatni a műszaki tanulmányok iránt, azonban ez a hozzáállása jócskán enyhült azóta, hogy Patricknek köszönhetően élete gyökeres fordulatot vett, és barátokká váltak. Azóta, bár kifejezetten hiú a tudására, és szereti kioktatni mindenkit, amennyiben szakmában okosabb próbál lenni nála, visszább vett az arcából, és elsősorban magára koncentrál.
Ó, de még mennyire...Jason annyira igénytelen, amennyire egy padláson élő informatikus lehet, amennyiben Aqua-bőrbe bújik. Szemetek, és kajamaradványok mindenfelé, ugyanígy mindenféle alkatrészek, kütyük, papírgalacsinok, hevenyészett rajz a falon, Patrick képével, melyen különféle alkatrészek, és egyéb élesebb alkalmatosságok találták meg helyüket (többnyire élével beleállítva)... Fontos tudni Jasonről, hogy más fajtársaival ellentétben neki borzalmas a hallása, hallókészüléket kénytelen hordani egy gimis hangtechnikai baleset óta, azonban ez nem szegi a kedvét. Laza, és igencsak hangulatember, időnként Patricknek is meggyűlik vele a baja, ha boldogulni kíván vele. De akármennyire is problémás, ha baj lenne, elsőként ugrana segíteni barátján.

Testőr (Ignis): Lord Arthur von Loh

Lord Arthur von Loh, a Glutberg família egykori testőrgenerációjának egy tagja, lovagi státuszát családja még nemzedékekkel ezelőtt szerezte a Glutbergektől egy szerencsés mentőakciója során. Hosszú ideje nem szolgált már senkinél, mivel Patrick apja egészen korán megtagadta a védelmet.
Patrick azonban hasznosnak érezte, mivel ő maga egy picikét aktívabb életet szeret élni, mint édesatyja. Arthur örömmel fogadta a lehetőséget, bár ő maga egy kicsikét már öregnek gondolja magát a szakmához, de reflexei, és szakértelme a fegyverek, és taktikai hadviselés terén nélkülözhetetlenek egy olyan őrző-védő számára, aki jó maga is arcanosákat védett eddigi élete során...
Szeret okoskodni, de természetesen Patrick közvetlen parancsa felülírja az övét. Általában távolról követi őt, Patrick éjszakai cirkálásaikor viszont gyakran személyesen ügyel a fiú biztonságára. Nagyon is a szívére venné, ha bármi gond is történne vele. hátránya, hogy fanatikusan szeretné megvédeni a család utódjait most, hogy visszafogadták őt. Ez olykor problémákat tud okozni...

KAPCSOLATOK

Dolánszki Morgána

Dolánszki Morgánával Patrick számára egyelőre csupán egy futó ismeretség. Mikor Patrick megpróbálta érvényre juttatni elképzeléseit a lorini városi tanácsnál, sikertelenül, egy belvárosi kávézóban kerültek egy asztalhoz, egy szerencsétlen félreértés során. Mindenesetre azért átadta neki a névjegykártyáját, ugyanis eltökéltsége a fiktív állásinterjú során valamennyire szemet szúrt Patricknek. Remélhetőleg nem hajította ki rövid úton az első szemeteskonténerbe, bár az is egy ésszerű reakció lehet, ha egy túlbuzgó testőr fegyvert a hátának tartva kíséri ki a kávézó ajtaján...

Dátum: Oct 30 2016, 01:40 AM

Mesélő

105
válaszPatrick


CODE

[dohtml]<a href="/index.php?showtopic=127"><link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Hammersmith+One" rel="stylesheet"><div class="ntkep" style="background:linear-gradient(rgba(15, 15, 15, 0.45),rgba(158, 158, 158, 0.3)),url(http://arcanabellum.uphero.com/frpg/karakterek/patrick_ember.png); background-position: 30% 60%; background-size: 120%; "><div class="ntnev" style="background-size: 120%; font-size: 36px; font-family: 'Hammersmith One', sans-serif;">Patrick</div></div></a>[/dohtml]


Patrick


CODE

[dohtml]<a href="/index.php?showtopic=127"><link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Hammersmith+One" rel="stylesheet"><div class="ntkep" style="background:linear-gradient(rgba(15, 15, 15, 0.45),rgba(158, 158, 158, 0.3)),url(http://arcanabellum.uphero.com/frpg/karakterek/patrick_nozi.png); background-position: 10% 30%; background-size: 120%; "><div class="ntnev" style="background-size: 120%; font-size: 36px; font-family: 'Hammersmith One', sans-serif;">Patrick</div></div></a>[/dohtml]


VÁLASZ
ÚJ TOPIC


 


 

A koncepciót, történetet, és az itt fellelhető kreatív tartalmakat szerzői jogok és szemfüles szerkesztők védik.

© Arcana Bellum, 2017